مقالات مالیاتی

مقالات مالیاتی
۱ مقاله منتشر شده

اگر اظهارنامه مالیاتی رد نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

مقالات مالیاتی ۴ دقیقه 5   از ۵

تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی از تکالیفی‌ست که اشخاص مشمول، ملزم به انجام آن هستند. ممکن است اشخاص به علت اهمال و سهل انگاری، اظهارنامه خود را در موعد تعیین شده رد نکنند. اما آیا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی سبب می‌شود که این اشخاص مشمول مالیات نشوند؟ در این مطلب قصد داریم تا درباره پیامدهای ارسال نکردن اظهارنامه صحبت کنیم. به عبارت دیگر می‌خواهیم بدانیم اگر اظهارنامه مالیاتی رد نکنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشکلاتی را برای شما ایجاد می‌کند که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محرومیت از…