مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

دسته بندی

ابطال کارت بازرگانی

1 پست
شرایط ابطال کارت بازرگانی
12 تیر 1397
برای استفاده از مجوزهای مختلف شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که در صورت وجود آن‌ها، اشخاص می‌توانند به مرجع مورد نظر تقاضای صدور بدهند اما در عین حال تضمینی برای حفظ شرایط اشخاص در طول استفاده از مجوز وجود ندارد. از سوی دیگر ممکن است، پیش از انقضای مدت مجوز، به دلایل مختلف […]