مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

دسته بندی

انواع کارت بازرگانی

3 پست
هزینه تمدید کارت بازرگانی
2 بهمن 1398

افرادی که به صورت مداوم به فعالیت بازرگان یاشتغال دارند، پس از انقضای اعتبار کارت بازرگانی باید نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. تمدید نیز مانند صدور از سوی اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد و علاوه بر ارائه مدارک باید هزینه‌ تمدید را نیز پرداخت نمایید.

همه چیز درباره ثبت کارت بازرگانی و دریافت آن
7 دی 1398

برای ورود به دنیای واردات و صادرات ناگزیر به دریافت کارت بازرگانی هستید. این کارت از سوی اتاق بازرگانی صادر می‌شود و لازمه صدور آن، داشتن شرایط و مدارک خاصی است.

آیا اخذ کارت بازرگانی برای جانبازان شرایط خاصی دارد؟
14 خرداد 1398

بحث صادرات و واردات، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی‌ست که در اقتصاد کشورها به طور مستقیم، بسیار تأثیرگذار و مهم است. با توجه به اهمیت این موضوع در طی سالیان مختلف کشورها سعی در وضع قوانینی کردند که بتواند در عین ایجاد سهولت در کارها بر این فرایند نظارت و کنترل کافی داشته باشند.به همین منظور […]