آگهی ثبت طرح صنعتی

آگهی ثبت طرح صنعتی

۱ مقاله منتشر شده

آموزش تصویری انتشار و جستجوی آگهی در روزنامه رسمی

تغییرات شرکت ۶ دقیقه -10.87   از ۵

روزنامه رسمی، تنها مرجع رسمی برای انتشار کلیه آگهی‌های قانونی کشور است که یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن، انتشار آگهی ثبت و تغییرات شرکت، ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی است. چاپ آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی به منزله اطلاع عمومی از فعالیت تجاری و آغاز فعالیت شرکت است.