مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

برچسب

اشخاص حقوقی

2 پست
پایان شخصیت حقوقی
04 فروردین 1398
شخص در عالم حقوق به کسی گفته میشود که موضوع حق قرار می گیرد . بر همین مبنا اشخاص به دو دسته ی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. شخص حقوقی از همه حقوق شخص حقیقی که منظور انسان است برخوردار می شود مگر حقوقی که مختص انسان باشد. بنا بر این نظریه […]
طبقه بندی علائم تجاری چیست؟
19 تیر 1397
ثبت علائم تجاری بر اساس تاریخچه‌ کنوانسیون پاریس در باره حمایت از مالکیت صنعتی به این نتیجه می‌رسیم که به منظور حمایت از علامت‌های تجارتی در سطح بین‌المللی و با توجه به قوانین این کنوانسیون، صاحب برند (شخص حقیقی یا حقوقی) باید بطور جداگانه بر اساس طبقه بندی علائم تجاری چند تقاضانامه را در ادارات […]