مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

دسته بندی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

1 پست
اظهارنامه مالیاتی و نحوه تنظیم آن
29 خرداد 1398
روزانه با خرید محصولات متنوع، همزمان با پرداخت مبلغ، مالیات آن کالا را نیز می‌پردازیم. همچنین بسیار شنیده‌ایم که «قیمت‌ها با ۹% مالیات بر ارزش افزدوه محاسبه می‌شوند.» از طرف دیگر، علاوه بر افراد عادی، میزان مالیات و نحوه پرداخت آن همواره ذهن تاجران را نیز به خود مشغول کرده است. تاجران باید در انتهای […]