ثبت نشان جغرافیایی
مالکیت فکری

چگونه می‌توانیم یک نشان جغرافیایی ثبت کنیم؟

برای ثبت نشان جغرافیایی باید به مرکز مالکیت معنوی مراجعه کنید. همچنین علاوه بر اظهارنامه تکمیل شده برخی مدارک هویتی و مشخصات محصول و… نیز باید به این مرکز ارسال شود. برای خواندن جزئیات بیشتر درخصوص شرایط و مدارک ثبت نشان جغرافیایی این مطلب را دنبال کنید. نشان جغرافیایی آیا تا به حال نام رطب […]

فرش دستباف کاشان
مالکیت فکری

فرش دستباف کاشان ثبت جهانی نشان جغرافیایی شد

نشان جغرافیایی جزئی از شناسنامه یک محصول شناخته می‌شود. اگر محصولی از نشان جغرافیایی مربوط به حوزه خود استفاده کند، می‌توان گفت نزد مشتریان خود از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است. فرش دستباف کاشان نیز یکی از محصولاتی است که به تازگی ثبت جهانی نشان جغرافیایی شده است. نشان جغرافیایی نشان جغرافیایی نشانه‌ای است […]