صورتجلسه تغییر موضوع

صورتجلسه تغییر موضوع

۵ مقاله منتشر شده

برای شرکت ساختمانی چه موضوعاتی انتخاب کنیم؟

ثبت شرکت ۴ دقیقه 4   از ۵

ثبت شرکت ساختمانی بیشتر پر قالب شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود انجام می‌شود. موسسین این شرکت‌ها برای انتخاب موضوع فعالیت خود آن را به‌صورت جزئی مشخص کنند. این موضوعات در اساسنامه شرکت درج می‌شوند و شرکا مجاز به فعالیت در همان محدوده مشخص شده هستند.

موضوع فعالیت شرکت بازرگانی را چگونه انتخاب کنیم؟

تاسیس شرکت ۴ دقیقه 4.8   از ۵

انتخاب موضوع فعالیت شرکت بازرگانی برای اشخاصی که قصد تاسیس این شرکت‌ها را دارند با چالش زیادی همراه است. در واقع شرکت‌های تجاری با شروع فعالیت خود باید موضوع شرکت را به‌صورت دقیق مشخص نمایند. انجام امور بازرگانی از جمله رایج‌ترین موضوعات برای ثبت شرکت است که موارد زیادی مانند خرید و فروش، واردات و صادرات و…، را شامل می‌شود. این تنوع در موضوعات موجب شده است که این شرکت‌ها برای انتخاب موضوع فعالیت، چالش‌های زیادی داشته باشند.

برای موضوع فعالیت شرکت IT ، چه عناوینی بنویسیم؟

تاسیس شرکت ۵ دقیقه 5   از ۵

تمامی شرکت‌های تجاری، باید در هنگام تاسیس، موضوع فعالیت خود را مشخص کنند. این موضوع با توجه به اهداف شرکت و زمینه فعالیت شما انتخاب می‌شود. یکی از زمینه‌هایی که اخیرا رواج زیادی برای ثبت شرکت پیدا کرده، IT یا همان فناوری اطلاعات است. در واقع ورود فناوری به بخش‌های مختلف، موجب نیاز چند برابری به ثبت این شرکت‌ها و ارائه خدمات در این حوزه شده است. موضوع فعالیت شرکت شرکت‌ها در انتخاب موضوع فعالیت، اختیار عمل دارند؛ به شرطی که موضوع، قانونی و مشروع باشد. باید آن را با توجه به اهداف شرکت تعیین و در راستای همان…

تغییر موضوع فعالیت شرکت

تغییرات شرکت ۲ دقیقه 5   از ۵

تغییر موضوع چیست؟ تغییر موضوع شرکت ، امر مهمی است زیرا موضوع شرکت بیانگر هدف و نماینگر محدوده فعالیت شرکت است. موضوع شرکت در اساسنامه قید می­شود؛ مانع صرف سرمایه شرکت در زمینه­ هایی خارج از خود می­ باشد و به مدیران اجرایی اجازه نمی­دهد که خارج از چهارچوب موضوع فعالیت کنند. برای تغییر موضوع شرکت  ، افزودن موضوعی جدید به موضوعات پیشین یا کاستن موضوعی از موضوعات سابق می­بایست مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم به تغییر، افزایش یا کاهش موضوع شرکت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم و تعیین سهم ­الشرکه، تمام اعضا باید صورت جلسه تغییر موضوع شرکت…

مجمع عمومی شرکت چیست؟

تغییرات شرکت ۵ دقیقه 5   از ۵

برای تصمیم گیری در مورد موضوعات شرکت و هم‌چنین برای ایجاد تغییرات در شرکت‌‌های تجاری، تشکیل مجمع عمومی الزامی است.