مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

برچسب

قراردادنویسی

3 پست
از قرارداد پیش‌فروش ملک چه اطلاعاتی دارید؟
19 اسفند 1398
با گسترش زندگی شهرنشینی، یکی از پرکاربردترین قراردادها، قرارداد پیش‌فروش ملک است که ابعاد حقوقی گسترده ای دارد که تنظیم آن را با پیچیدگی‌های خاصی رو‌به‌رو می کند. ما در این مطلب اهم این نکات را برای شما بیان می‌کنیم.
از قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی چه می‌دانید؟
02 آذر 1398
یکی از موثرترین راه‌ها برای معرفی محصول و خدمات یک مجموعه تبلیغات است .برای بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر باید قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی منعقد شود که ما در این مطلب مهم‌ترین نکات در خصوص این قرارداد‌ها را به شما ارائه می‌کنیم.
هزینه تنظیم قرارداد چه قدر است؟
14 آبان 1398
تنظیم قرارداد به مانند هر امر تخصصی دیگری نیازمند متخصص یا به عبارت دیگر کارشناس قراردادی است. برای تنظیم قرارداد تخصصی باید هزینه آن را بپردازد. بدین منظور در این مطلب هزینه تخصصی تنظیم قرارداد شما بیان شده است.