موضوعات نیازمند اخذ مجوز
مسائل مشترک

موضوعات نیازمند اخذ مجوز کدام‌اند؟-بخش دوم

  در مطالب قبلی درباره موضوع فعالیت‌ها و اهمیت‌شان و موضوعاتی که قبل از ثبت نیازی به اخذ مجوز ندارند صحبت شده است. با توجه به گسترده بودن موضوعاتی که نیازمند اخذ مجوز هستند، در این نوشتار به بخش دوم موضوعات نیازمند اخذ مجوز خواهیم پرداخت:   موضوعات نیازمند اخذ مجوز  مرجع صدور مجوز تصدی […]

مجوز فعالیت ها
مسائل مشترک

موضوع فعالیت شرکت چیست؟

 موضوع فعالیت چیست و چه اهمیتی دارد؟ موضوع فعالیت شرکت‌های تجارتی یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت‌ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت‌های تجارتی می‌باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می‌باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می‌نماید. همچنین در شرکت‌های تجارتی، قلمرو فعالیت شرکت‌ها تجاری محدود به موضوعی […]