مراحل تمدید اعتبار طرح صنعتی

مراحل تمدید اعتبار طرح صنعتی

۳ مقاله منتشر شده

چه کسانی می‌توانند طرح صنعتی ثبت کنند؟

ثبت طرح صنعتی ۴ دقیقه 5   از ۵

برای ثبت طرح صنعتی مورد نظر خود، باید به دو ویژگی جدید و اصیل بودن توجه کنید، اگر طرح صنعتی شما جدید نباشد...

لیست انواع طبقه‌بندی طرح صنعتی در ایران

ثبت طرح صنعتی ۸ دقیقه دقیقه 5   از ۵

سازنده یک طرح می‌تواند، در هریک از طبقه‌بندی‌های بین المللی، طرح خود را به ثبت برساند.

مهم‌ترین نکات تمدید اعتبار طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی ۴ دقیقه 4.75   از ۵

یکی از روش‌های که افراد اقدام به متمایز کردن محصول خود از نظر شکل ظاهری می‌کنند، ثبت طرح صنعتی است. به عبارت بهتر با ثبت طرح صنعتی شما می‌توانید از شکل و ظاهر محصول یا طرح خود حمایت کنید؛ اما باید توجه داشته باشید که پس از ثبت طرح صنعتی، شما در بازه‌ی زمانی مشخص شده در قانون دارای حمایت هستید. پس از اتمام بازه‌ی زمانی مشخص شده در قانون در صورت تمایل به ادامه حمایت قانونی باید نسبت به تمدید طرح صنعتی خود اقدام کنید. برای آشنایی با اعتبار طرح صنعتی و تمدید…