مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

دسته بندی

نکات تنظیم دفاتر قانونی شرکت

1 پست
بی‌نظیرترین نکات در مورد دفاتر قانونی شرکت‌ها
24 فروردین 1398
هر شرکتی پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، باید طبق قانون تجارت، اقدام به تهیه دفاتر قانونی شرکت نماید. این دفاتر در قانون تجارت بیان شده است. بنابراین هر شرکتی پس از ثبت باید اقدام به تهیه دفاتر نماید و اطلاعات موردنیاز را در فواصل تعیین‌شده و مطابق مقررات در دفتر وارد نماید. ما […]