افزایش سرمایه

افزایش دادن سرمایه اولیه شرکت از تغییرات شرکت به شمار می‌آید. به هرنحوی که می‌خواهید سرمایه شرکت را افزایش بدهید، چه با انتشار سهام، چه با تغییر مبالغ سهام، باید در صورتجلسه تغییرات قید شود.

هزینه افزایش سرمایه در سامانه ثبت‌یار حدود 303800 تومان به علاوه هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار است. البته در صورتی که مشتری خارج از محدوده شهر تهران باشد، هزینه صورت‌جلسه تنها شامل تنظیم صورت‌جلسه و ورود اطلاعات خواهد بود.

هم‌چنین اگر تعداد سهام‌داران شرکت بیش از 4 نفر باشد، به ازای هر نفر، 10 هزارتومان به هزینه‌های فوق افزوده خواهد شد. در خصوص افزایش سرمایه، مبلغ حق تمبر آن مطابق جدول اعلامی اداره ثبت شرکت‌ها در فاکتور تغییر می‌کند. برای شرکت‌های سهامی خاص مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان بابت تنظیم اظهارنامه به فاکتور فوق اضافه می‌شود.