ثبت اختراع

از نظر قانونی، اختراع عبارت است از موضوعی با ابتکار جدید، خلاق و دارای کاربرد صنعتی، که می‌توان آن را به ثبت رساند. بنابراین ابتکار و خلاقیت، مهم‌ترین ویژگی یک اختراع است.

در قانون هیچ الزامی برای ثبت اختراع نیامده است. یعنی شما می‌توانید محصولی را که جدید تولید کرده‌اید، ثبت نکنید. اما واضح است که ثبت کردن آن مزایایی دارد.

مدارک لازم جهت ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی:

1. اظهارنامه ثبت اختراع (با فرمی خاص و جزو دسته اوراق بهادار)

2. توصیف و توضیح اختراع (توضیح کامل از تمام جنبه‌های اختراع )

3. ادعا و خلاصه اختراع

4. ارائه نقشه فنی اختراع

5. فتوکپی شناسنامه صاحب یا صاحبان ایده

6. در صورت تقاضا توسط وکیل دادگستری، وکالتنامه دادگستری ضروریست

مدارک لازم جهت ثبت اختراع برای اشخاص حقوقی:

1. اظهارنامه ثبت اختراع

2. توصیف و توضیح اختراع

3. ادعا و خلاصه اختراع

4. ارائه نقشه فنی اختراع