انتقال سهام

انتقال سهام در جلسه هیئت مدیره یا مجمع عمومی فوق‌العاده انجام می‌شود. که اساسنامه شرکت این اختیار را به هیئت مدیره یا مجمع می‌دهد.

هزینه انتقال سهام در سامانه ثبت‌یار حدود 303800 تومان به علاوه هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار است. البته در صورتی که مشتری خارج از محدوده شهر تهران باشد، هزینه صورت‌جلسه تنها شامل تنظیم صورت‌جلسه و ورود اطلاعات خواهد بود.

هم‌چنین اگر تعداد سهام‌داران شرکت بیش از 4 نفر باشد، به ازای هر نفر، 10 هزارتومان به هزینه‌های فوق افزوده خواهد شد.