مجمع عمومی شرکت

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در شرکت‌های سهامی به صورت سالانه تشکیل می‌شود. در هر کدام از جلسات سالانۀ مجمع عمومی، در خصوص تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین و یا تعیین افرادی جدید برای این سمت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. هم‌چنین تصویب سال مالی شرکت نیز از وظایف این مجمع است.

هزینه مجمع عمومی شرکت در سامانه ثبت‌یار حدود 303800 تومان به علاوه هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار است. البته در صورتی که مشتری خارج از محدوده شهر تهران باشد، هزینه صورت‌جلسه تنها شامل تنظیم صورت‌جلسه و ورود اطلاعات خواهد بود.

هم‌چنین اگر تعداد سهام‌داران شرکت بیش از 4 نفر باشد، به ازای هر نفر، 10 هزارتومان به هزینه‌های فوق افزوده خواهد شد.