ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود از دیگر شرکت‌های محبوب تجاری است. برای ثبت این نوع شرکت حداقل باید دو شریک وجود داشته باشند. مدیران شرکت با مسئولیت محدود هم می‌توانند از میان شرکا انتخاب شوند و هم از خارج از شرکا. انتخاب بازرس الزامی نیست ولی اگر تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد، انتخاب هیأت نظار اجباری است. تمام سرمایه شرکت باید در هنگام تاسیس پرداخت شود ولی ارائه فیش به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی نیست. حداقل سرمایه برای این نوع شرکت در قانون مشخص نشده است ولی حداقل آن مانند شرکت سهامی خاص در نظر گرفته می‌شود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود، بیست روز تا یک ماه زمان می‌برد.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در سامانه ثبت یار 550 هزار تومان به علاوه هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار است.