استارتاپ

شرکت نوپا یا استارتاپ به یک شرکت یا کسب‌وکار گفته می‌شود که معمولاً به تازگی و در نتیجه‌ی کارآفرینی ایجاد شده‌است، رشد سریعی دارد، و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام‌پذیر برای رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته‌است. برای استارتاپ‌ها جذب سرمایه اهمیت زیادی دارد. بنابراین شروع کسب و کار در قالب شرکت باعث جذب بهتر سرمایه می‌شود و باعث ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران می‌گردد. ثبت شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود برای استارتاپ ها گزینه ای مناسب خواهد بود.